Εξαγωγή σε PDF
Πως να κάνετε export σε PDF για απροβλημάτιστη εκτύπωση...

export PDF screen 1

Από το μενού της εφαρμογής file>export επιλέγουμε την ρύθμιση PDF/X-1a:2001.
Στην οθόνη GENERAL που εμφανίζεται αποδεχόμαστε όλες τις επιλογές.

export PDF screen 2

Στην επόμενη οθόνη COMPRESSION, που εμφανίζεται αποδεχόμαστε πάλι όλες τις επιλογές.

export PDF screen 3

Στην οθόνη Marks and Bleeds, επιλέγουμε το All printers Marks και αντίστοιχα στο πεδίο Bleed δίνουμε τιμή από 2 χιλιοστά και πάνω. Βέλτιστο είναι τα 3-4 χιλιοστά.

export PDF screen 4

Στην οθόνη Output, επιλέγουμε στο Color Conversion>No Color Conversion.

export PDF screen 5

Στην οθόνη Advanced, επιλέγουμε στο Transparency Flattener>High Resolution.

export PDF screen 6

Τέλος στην οθόνη Summary, μπορούμε να κάνουμε μια τελική ανασκόπηση όλων μας των ρυθμίσεων.
Σε αυτή την οθόνη μπορούμε να σώσουμε και μια περιγραφή των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήσαμε για τυχόν μελλοντική αναφορά και για θέματα αρχείου.

Εδώ να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι συμβατές με την δική μας ροή εργασίας. Δεν εγγυώμαστε ότι ισχύουν ή ότι ανταποκρίνονται και στους άλλους τυπογράφους.
Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.