Πιστοποιήσεις
Certifications

Πιστοποιήσεις Certifications

Στις σύγχρονες και απαιτητικές συνθήκες, οι πιστοποιήσεις, είναι η επιπλέον ασφάλεια και εγγύηση που ζητάτε από το συνεργάτη σας.
Εμείς στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ έχουμε εργαστεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Αφενός, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία όσο και σε συνδυασμό με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό μας.
Οι πιστοποιήσεις είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών που καταβάλουμε, όλοι οι εργαζόμενοι στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, για να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ISO 9001 Certification Number

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System ή QMS / ΣΔΠ) όπως αυτό ισχύει από τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας (ISO).

Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας;

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, γνωστό και ως Σ.Δ.Π., είναι μια συστηματική συλλογή Πολιτικών, Οδηγιών, Ττεκμηριωμένων Διαδικασιών και Αρχείων. Η συλλογή αυτή, καθορίζει το σύνολο των εσωτερικών κανόνων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία παραλαμβάνει Α' ύλες ή άλλες υπηρεσίες, δημιουργεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και τα παραδίδει στους πελάτες. Το εκάστοτε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης και των προϊόντων και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Το πρότυπο ISO 9001:2015 χωρίζεται σε δέκα κατηγορίες, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραλειφθεί κανένα σημαντικό στοιχείο που χρειάζεται ένα ΣΔΠ για να είναι επιτυχές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo ISO 9001:2015 μπορείτε να αντλήσετε από τον σύνδεσμο: ISO 9001:2015


FSC Certification Number

FSC Chain Custody

Το πρότυπο FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody καθορίζει και διασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης και παραγωγής που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα δασικά προϊόντα (στη δική μας περίπτωση το χαρτί) που αγοράζονται, επισημαίνονται και πωλούνται –ως πιστοποιημένα κατά FSC– από μία επιχείρηση προέρχονται από ορθά διαχειριζόμενα δάση, ελεγχόμενες πηγές, ανακτηθέντα υλικά ή από μείγμα των παραπάνω και οι αξιώσεις που φέρουν είναι νόμιμες και ακριβείς. Για να φέρει ένα προϊόν τον ισχυρισμό της πιστοποίησης FSC® χρειάζεται να υπάρχει μία αδιάσπαστη αλυσίδα πιστοποιημένων επιχειρήσεων που καλύπτει κάθε αλλαγή νομικής ιδιοκτησίας από το πιστοποιημένο δάσος ή το σημείο ανάκτησης έως την πώληση του τελικού προϊόντος με σήμανση FSC και σχετική αξίωση στα έγγραφα πώλησης.
(Πηγή TÜV AUSTRIA Hellas)