Ημερολόγια 2023
Τιμοκατάλογος Ημερολογίων 2023

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15055,00 €80,56 €151,60 €218,90 €286,20 €353,15 €
150 x 15055,00 €97,95 €178,90 €259,50 €330,40 €393,80 €
220 x 10055,00 €97,95 €178,90 €259,50 €330,40 €393,80 €
220 x 15065,76 €118,25 €219,50 €302,00 €377,00 €452,00 €
300 x 11065,76 €118,25 €219,50 €302,00 €377,00 €452,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15060,56 €111,60 €206,20 €290,60 €361,80 €432,60 €
150 x 15078,30 €138,90 €250,60 €337,00 €423,80 €510,60 €
220 x 10078,30 €138,90 €250,60 €337,00 €423,80 €510,60 €
220 x 15098,60 €179,50 €297,00 €407,00 €517,00 €550,00 €
300 x 11098,60 €179,50 €297,00 €407,00 €517,00 €550,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15057,96 €107,75 €198,15 €283,80 €352,60 €421,60 €
150 x 15075,15 €132,95 €243,80 €327,00 €410,40 €493,80 €
220 x 10075,15 €132,95 €243,80 €327,00 €410,40 €493,80 €
220 x 15094,05 €170,75 €287,00 €392,00 €497,00 €525,00 €
300 x 11094,05 €170,75 €287,00 €392,00 €497,00 €525,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15088,10 €158,50 €272,60 €370,60 €468,20 €566,20 €
150 x 150113,30 €203,80 €330,60 €457,00 €506,80 €633,60 €
220 x 100113,30 €203,80 €330,60 €457,00 €506,80 €633,60 €
220 x 150151,10 €247,00 €417,00 €510,00 €680,00 €850,00 €
300 x 110151,10 €247,00 €417,00 €510,00 €680,00 €850,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21065,76 €118,25 €219,50 €302,00 €377,00 €452,00 €
210 x 29798,25 €179,50 €297,00 €407,00 €517,00 €550,00 €
297 x 420159,50 €257,00 €437,00 €540,00 €720,00 €900,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21094,05 €170,75 €287,00 €392,00 €497,00 €525,00 €
210 x 297150,75 €247,00 €417,00 €510,00 €680,00 €850,00 €
297 x 420227,00 €377,00 €600,00 €900,00 €1.200,00 €1.500,00 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτύπωση σε χαρτί Velvet ή Illustration 150 gsm και δεν περιλαμβάνουν Σχεδιασμό και Φ.Π.Α.