Ημερολόγια 2023
Τιμοκατάλογος Ημερολογίων 2023

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15060,00 €85,00 €156,80 €230,20 €303,60 €376,70 €
150 x 15060,00 €95,10 €180,20 €265,00 €342,06 €413,12 €
220 x 10060,00 €95,10 €180,20 €265,00 €342,06 €413,12 €
220 x 15060,20 €112,50 €215,00 €302,50 €384,00 €465,50 €
300 x 11060,20 €112,50 €215,00 €302,50 €384,00 €465,50 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15060,00 €106,80 €203,60 €292,24 €370,32 €448,04 €
150 x 15070,40 €130,20 €242,24 €334,00 €426,12 €518,24 €
220 x 10070,40 €130,20 €242,24 €334,00 €426,12 €518,24 €
220 x 15087,80 €165,00 €284,00 €397,00 €510,00 €565,00 €
300 x 11087,80 €165,00 €284,00 €397,00 €510,00 €565,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15060,00 €103,50 €196,70 €286,12 €362,04 €438,14 €
150 x 15067,70 €125,10 €236,12 €325,00 €414,06 €503,12 €
220 x 10067,70 €125,10 €236,12 €325,00 €414,06 €503,12 €
220 x 15083,90 €157,50 €275,00 €383,50 €492,00 €542,50 €
300 x 11083,90 €157,50 €275,00 €383,50 €492,00 €542,50 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15078,80 €147,00 €262,04 €364,24 €466,08 €568,28 €
150 x 150100,40 €186,12 €314,24 €442,00 €512,12 €640,24 €
220 x 100100,40 €186,12 €314,24 €442,00 €512,12 €640,24 €
220 x 150132,80 €225,00 €392,00 €501,00 €668,00 €835,00 €
300 x 110132,80 €225,00 €392,00 €501,00 €668,00 €835,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21060,20 €112,50 €215,00 €302,50 €384,00 €465,50 €
210 x 29787,50 €165,00 €284,00 €397,00 €510,00 €565,00 €
297 x 420140,00 €234,00 €410,00 €528,00 €704,00 €880,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21083,90 €157,50 €275,00 €383,50 €492,00 €542,50 €
210 x 297132,50 €225,00 €392,00 €501,00 €668,00 €835,00 €
297 x 420200,00 €342,00 €568,00 €852,00 €1.136,00 €1.420,00 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτύπωση σε χαρτί Velvet ή Illustration 150 gsm και δεν περιλαμβάνουν Σχεδιασμό και Φ.Π.Α.