Ημερολόγια 2024
Τιμοκατάλογος Ημερολογίων 2024

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15062,50 €90,00 €166,80 €245,20 €323,60 €401,70 €
150 x 15062,50 €100,10 €190,20 €280,00 €360,72 €434,44 €
220 x 10062,50 €100,10 €190,20 €280,00 €360,72 €434,44 €
220 x 15062,70 €117,50 €225,00 €315,00 €398,00 €481,00 €
300 x 11062,70 €117,50 €225,00 €315,00 €398,00 €481,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15062,50 €111,80 €213,60 €305,88 €385,84 €465,48 €
150 x 15072,90 €135,20 €250,88 €343,00 €435,44 €527,88 €
220 x 10072,90 €135,20 €250,88 €343,00 €435,44 €527,88 €
220 x 15090,30 €170,00 €288,00 €399,00 €510,00 €555,00 €
300 x 11090,30 €170,00 €288,00 €399,00 €510,00 €555,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15062,50 €108,50 €206,70 €300,44 €378,48 €456,68 €
150 x 15070,20 €130,10 €245,44 €335,00 €424,72 €514,44 €
220 x 10070,20 €130,10 €245,44 €335,00 €424,72 €514,44 €
220 x 15086,40 €162,50 €280,00 €387,00 €494,00 €535,00 €
300 x 11086,40 €162,50 €280,00 €387,00 €494,00 €535,00 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15081,30 €152,00 €268,48 €369,88 €470,96 €572,36 €
150 x 150102,90 €190,44 €314,88 €439,00 €497,44 €621,88 €
220 x 100102,90 €190,44 €314,88 €439,00 €497,44 €621,88 €
220 x 150135,30 €225,00 €384,00 €477,00 €636,00 €795,00 €
300 x 110135,30 €225,00 €384,00 €477,00 €636,00 €795,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21062,70 €117,50 €225,00 €315,00 €398,00 €481,00 €
210 x 29790,00 €170,00 €288,00 €399,00 €510,00 €555,00 €
297 x 420142,50 €233,00 €400,00 €501,00 €668,00 €835,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21086,40 €162,50 €280,00 €387,00 €494,00 €535,00 €
210 x 297135,00 €225,00 €384,00 €477,00 €636,00 €795,00 €
297 x 420197,50 €329,00 €526,00 €789,00 €1.052,00 €1.315,00 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτύπωση σε χαρτί Velvet ή Illustration 150 gsm και δεν περιλαμβάνουν Σχεδιασμό και Φ.Π.Α.