Διασφάλιση Ποιότητας
Με σεβασμό στα Διεθνή πρότυπα ποιότητας

Εξαγωγή σε PDF Εμφάνιση Εικόνων
Πως να κάνετε export σε PDF για απροβλημάτιστη εκτύπωση...

Βήμα 1
Από το μενού της εφαρμογής file>export επιλέγουμε την ρύθμιση PDF/X-1a:2001.
Στην οθόνη GENERAL που εμφανίζεται αποδεχόμαστε όλες τις επιλογές.
Βήμα 2
Στην επόμενη οθόνη COMPRESSION, που εμφανίζεται αποδεχόμαστε πάλι όλες τις επιλογές.
Βήμα 3
Στην οθόνη Marks and Bleeds, επιλέγουμε το All printers Marks και αντίστοιχα στο πεδίο Bleed δίνουμε τιμή από 2 χιλιοστά και πάνω. Βέλτιστο είναι τα 3-4 χιλιοστά.
Βήμα 4
Στην οθόνη Output, επιλέγουμε στο Color Conversion>No Color Conversion.
Βήμα 5
Στην οθόνη Advanced, επιλέγουμε στο Transparency Flattener>High Resolution.
Βήμα 6
Τέλος στην οθόνη Summary, μπορούμε να κάνουμε μια τελική ανασκόπηση όλων μας των ρυθμίσεων.
Σε αυτή την οθόνη μπορούμε να σώσουμε και μια περιγραφή των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήσαμε για τυχόν μελλοντική αναφορά και για θέματα αρχείου.
Εδώ να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι συμβατές με την δική μας ροή εργασίας. Δεν εγγυώμαστε ότι ισχύουν ή ότι ανταποκρίνονται και στους άλλους τυπογράφους.
Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.