Χρήσιμα II
Και άλλα που θα πρέπει να γνωρίζετε...

Χρήσιμες συμβουλές...

Μπορούμε να υποστηρίξουμε πολύ μεγάλη ποικιλία Αρχείων και Εφαρμογών.
Επιγραμματικά αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Αν δεν βλέπετε το δικό σας φορμάτ, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Adobe Acrobat Document(*.pdf) (προτεινόμενο)
Adobe Illustrator Artwork(*.ai) (προτεινόμενο)
Adobe Photoshop Image(*.psd) (προτεινόμενο)
Bitmap Εικόνα (*.bmp)
PostScript File (*.ps)
CorelDRAW (*.cdr,*.clk)
GIF Εικόνα (*.gif)
JPEG Εικόνα (*.jpg,*.jpeg)
Microsoft Publisher Document (*.pub)
Microsoft Office Document (*.doc,*.docx, *.xls)
PICT Image (*.pic,*.pict,*.pct)
PNG Image (*.png)
Windows Enhanced Metafile (*.emf)
Windows Metafile (*.wmf)
Τί είναι η ανάλυση (Resolution)?
Η ανάλυση (Resolution) αναφέρεται στο αριθμό των κουκίδων (dots per inch - dpi) ανά ίντσα, ή στην ευκρίνεια-λεπτομέρεια που έχει μια εικόνα.Τα περισσότερα έντυπα που προορίζονται για εκτύπωση έχουν ανάλυση 300 dpi στο 100% του τυπωμένου μεγέθους. Η υψηλότερη ανάλυση σημαίνει και μεγαλύτερη ευκρίνεια, όχι όμως πάνω από τα 450 dpi, από εκεί και πάνω είναι αδύνατον να δούμε οποιαδήποτε βελτίωση στην ποιότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας όμως ότι η υψηλότερη ανάλυση σημαίνει και μεγαλύτερο αρχείο άρα και περισσότερος χρόνος επεξεργασίας upload κ.τ.λ. Γι΄αυτό συνίσταται οι εικόνες να είναι στα 300 dpi που όπως έχει αποδειχθεί για την πλειοψηφία των φωτογραφιών αποτελεί την χρυσή τομή.
Ο λόγος της αναλογίας μιας εικόνας μπορεί να βρεθεί εαν διαιρέσουμε το ύψος της εικόνας με το πλάτος. Αν ο λόγος των δικών σας εικόνων δεν είναι ίσος με τον λόγο που αναφέρουμε για τα δικά μας πρότυπα, τότε οι εικόνες σας θα εμφανιστούν παραμορφωμένες.
Η εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι η πραγματική επιφάνεια των υποστρωμάτων που μπορεί να τυπωθεί.
Στην ψηφιακή εκτύπωση (HP Indigo) η επιφάνεια αυτή είναι 31,7 εκ. Χ 46,0 εκ.
Στην όφσετ δεν τυπώνεται η περιοχή από όπου πιάνεται το χαρτί (δόντια) για την μεταφορά του μέσα στην μηχανή. Αυτή η απόσταση είναι περίπου 10 χιλιοστά και αφαιρείται από την μικρή διάσταση. Έτσι έχουμε π.χ. για χαρτί 35Χ50, εκτυπώσιμο 34Χ50, ενώ για χαρτί 61Χ86 το εκτυπώσιμο θα είναι 60Χ86.
Να διευκρινίσουμε ότι και από την εκτυπώσιμη επιφάνεια δεν είναι η τελική ωφέλιμη επιφάνεια καθώς θα πρέπει να υπάρχουν και ξακρίσματα.
Ψηφιακές Εικόνες και Φωτογραφίες.
Μπορείτε να δημιουργήσετε έντυπα κάνοντας χρήση ψηφιακών εικόνων που προέρχονται από μεγάλη ποικιλία συσκευών και μέσων. Τα έντυπά σας μπορούν να έχουν εικόνες και φωτογραφίες που προέρχονται από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, από scanner ή το διαδίκτυο. Για κάθε ψηφιακή εικόνα ή φωτογραφία που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να βεβαιωθείτε, για να πετύχετε την βέλτιστη ποιοτική απόδοση, ότι αυτή είναι στα 300-dpi, περίπου, στο 100% του μεγέθους που θα την απεικονίσετε. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι μικραίνοντας τις διαστάσεις μιας εικόνας βοηθάμε να ανέβει η ανάλυσή της και το αντίθετο. Για παράδειγμα μια εικόνα που είναι 900 x 1200 pixels έχει ανάλυση 150-dpi στα 15 εκ. x 20 εκ. Πάραυτα μπορεί να τυπωθεί στα 300-dpi μικραίνοντας τις διαστάσεις της σε 7,5 εκ.Χ 10 εκ.
Εικόνες από Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή (Digital Camera).
Εαν επιθυμείτε να κάνετε χρήση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βεβαιωθείτε πριν την φωτογράφηση ότι την έχετε ρυθμίσει στην καλύτερη δυνατή ποιότητα λήψης ούτως ώστε να σας εξασφαλίσει τα 300 dpi για το μέγεθος που θα κάνετε χρήση. Οι περισσότερες μηχανές έχουν πολλές ρυθμίσεις ποιότητας και ανάλυσης. Η υψηλότερη ανάλυση που μπορεί να έχει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή εξαρτάται από τα megapixels που διαθέτει. Δεν πρέπει να μεγαλώνετε την ανάλυση μιας φωτογραφίας εκ των υστέρων μέσα από κάποιο software, εκτός εαν αυτό προκύπτει με ταυτόχρονη μείωση των διαστάσεών της. Να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε (cropping) μια εικόνα. Το cropping θα μειώσει των συνολικό αριθμό των pixels από την τελική εικόνα.
Εικόνες από Scanner.
Όπως και η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, το scanner πρέπει να ρυθμιστεί ούτως ώστε να σας δίνει την σωστή ανάλυση (300 dpi) στο 100% της εικόνας που θα κάνετε χρήση στο έντυπό σας. Πολλά scanner έχουν ως εξ ορισμού ανάλυση τα 150-dpi. Ρυθμίστε την ανάλυση και τις παραμέτρους του scanner για να πάρετε το σωστό αποτέλεσμα. Εάν το τελικό αποτέλεσμα σε μέγεθος ή ανάλυση της εικόνας σας είναι μικρότερο από το επιθυμητό, τότε θα πρέπει ή να ξανασκανάρετε την εικόνα ή να την χρησιμοποιήσετε μικρότερη στο έντυπό σας.
Εικόνες από το Internet
Οι εικόνες που βρίσκονται στο Internet συνήθως είναι σε μια ανάλυση των 72dpi. Αυτή η ανάλυση είναι πάρα πολύ χαμηλή για ποιοτική εκτύπωση. Επιπροσθέτως οι περισσότερες εικόνες προστατεύονται από δικαιώματα χρήσης. Για αυτούς τους λόγους σας προτείνουμε να μην κάνετε χρήση τέτοιων φωτογραφιών. Εξαιρούνται από πλευράς ποιότητας οι εικόνες που μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω internet από ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης εικόνων (image banks) Αφού βεβαιωθείτε πρώτα για τον τρόπο και τα δικαιώματα χρήσης τους.
Πότε θα πρέπει να "στήνετε" το έντυπό σας μαζί με τα περιθώρια ξακρίσματος.
Όταν εργάζεστε σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμού μακετών (όπως π.χ. Adobe Illustrator ή Corel Draw) ή σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων (όπως π.χ. Adobe Photoshop ή Corel Photo-Paint), πρέπει να δημιουργείτε το έντυπό σας μαζί με τα περιθώρια ξακρίσματος. Αυτό θα διαφυλάξει την εργασία σας από το να μείνει κάποιο λευκό φιλέτο μετά από το κόψιμο στις τελικές διαστάσεις.
Πότε θα πρέπει να "στήνετε" το έντυπό σας χωρίς τα περιθώρια ξακρίσματος.
Εάν εργάζεστε σε μια εφαρμογή δημιουργίας εντύπων (όπως π.χ. QuarkXPress ή Adobe InDesign) πρέπει να σχεδιάζετε το έντυπό σας στην τελική διάσταση και να αφήνετε ξάκρισματα γύρω από την σελίδα σας περίπου 3 χιλιοστά. Όταν θα "σώσετε" το έντυπό σας ως PDF βεβαιωθείτε ότι στις ρυθμίσεις έχετε περιλάβει τα ξακρίσματα, έτσι ούτως ώστε το τελικό PDF document να είναι στις διαστάσεις του αξάκριστου εντύπου.
Τα κείμενα μπορούν να μετατραπούν σε "καμπύλες" (curves, paths) στις περισσότερες εφαρμογές σχεδίασης. Αυτή η μέθοδος σας προστατεύει από γραμματοσειρές που μπορεί να "χτυπήσουν" ή να μην γίνουν embedded στο αρχείο σας. Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα θα είστε σίγουροι ότι τα κείμενά σας θα τυπωθούν όπως ακριβώς τα βλέπετε στην οθόνη σας.
Πως να γίνει η "Μετατροπή των κειμένων (Fonts) σε Outlines" στο Adobe Illustrator:
  • Επιλέξτε όλα τα κείμενα.
  • Κάντε κλικ στο Menu> Type> Create Outlines
  • Τα κείμενά σας τώρα έχουν ένα μπλε "περίγραμμα".
  • Σώστε σε ένα αντίγραφο (προσοχή μην σώσετε πάνω στο ίδιο αρχείο γιατί στην συνέχεια δεν θα έχετε την δυνατότητα επεξεργασίας των κειμένων σας) και στείλτε το μας.
bleed area Η περιοχή περιθωρίων έξω από τα όρια του τελικού κομμένου εντύπου λέγεται "Ξάκρισμα". Όταν σχεδιάζουμε ένα έντυπο με χρώμα ή φωτογραφίες που εκτείνονται ως την άκρη του εντύπου, τότε αυτά πρέπει να τα προεκτείνουμε προς τα έξω από το έντυπο περίπου 2-3 χιλιοστά. Αυτό γίνεται για να αποφύγουμε την δημιουργία λευκού φιλέτου σε μια ή περισσότερες πλευρές του εντύπου κατά την διαδικασία του κοψίματός του στην τελική του διάσταση. Τα "Σημεία Κοπής" (Trim marks) δείχνουν τα όρια κοπής του εντύπου. Το έντυπο κόβεται όσο το δυνατόν επάνω στα σημεία κοπής, αλλά λόγω των μηχανικών ανοχών στις μηχανές εκτύπωσης, διπλώματος και κοπής που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των εκτυπώσεων, το τελικό κόψιμο (ξάκρισμα) μπορεί να είναι κάπου μεταξύ των σημείων κοπής και των περιθωρίων ασφάλειας. Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό να τοποθετείτε τα κείμενά σας και ότι θεωρείτε σημαντικό μέσα στην περιοχή ασφάλειας του εντύπου.
Το περιθώριο ασφάλειας είναι μια νοητή γραμμή που ορίζει την ασφαλή περιοχή μετά από το κόψιμο-ξάκρισμα του εντύπου σας. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημαντικά στοιχεία, όπως: Ονόματα, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Λογότυπο κ.τ.λ. βρίσκονται εντός της περιοχής που οριοθετεί το περιθώριο ασφάλειας περ. 3-4 χιλιοστά μέσα από το ξάκρισμα, ούτως ώστε αυτά να μείνουν ανέπαφα ακόμα και εαν όλες οι ανοχές των μηχανημάτων λειτουργήσουν εις βάρος του σχεδιασμού σας.
Σύντομα
Όταν μετατρέπετε ένα έντυπο σε Portable Document Format (PDF) κάνοντας χρήση τον Adobe Acrobat Distiller, παρακαλώ κάντε χρήση των ρυθμίσεων μας για Adobe Acrobat Distiller (προτεινόμενο).
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow και Black) είναι τα χρώματα που γίνονται χρήση από την βιομηχανία των εκτυπώσεων και χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση. Αντίστοιχα RGB (Red, Green και Blue) είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται από τα μέσα προβολής όπως π.χ. η οθόνη σας. Λάβετε υπόψιν σας ότι οι περισσότερες JPEG εικόνες είναι πάντα RGB. Τα έντυπά σας θα πρέπει να τα σχεδιάζετε CMYK ούτως ώστε αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας να είναι όσο το δυνατόν πιό κοντά σε αυτό που θα τυπωθεί. Αν τα έντυπα που σχεδιάζετε είναι σε RGB, τότε ενδεχομένως το τυπωμένο προϊόν θα διαφέρει ελαφρώς σε κάποιες αποχρώσεις, από αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Πολλά από τα λαμπερά μπλέ ή πράσινα, για παράδειγμα, που βλέπετε στην οθόνη σας, δεν μπορούν να αποδοθούν στην εκτύπωση.
Τα Σημεία Διπλώματος ή Πίκμανσης δείχνουν που θα γίνουν αντίστοιχα τα διπλώματα ή οι πικμάνσεις σε ένα έντυπο, όπως π.χ. ένα δίπτυχο μια πρόσκληση ή μια μπροσούρα.
Ποιές και τι είναι οι Vector εικόνες?
Οι Vector εικόνες είναι αυτές που δημιουργούνται μέσα σε μια σχεδιαστική εφαρμογή (όπως π.χ. Adobe Illustrator ή Corel Draw) με τα εργαλεία τετραγώνου, κύκλου ή και των καμπύλων. Χρησιμοποιούν μαθηματικές εκφράσεις για να απεικονίσουν τα σχήματα από τα οποία αποτελούνται. Αυτό επιτρέπει στις vector εικόνες να διατηρούν την ευκρίνειά τους και την υψηλή ποιότητα απεικόνισης θεωρητικά και πρακτικά σε οποιοδήποτε μέγεθος. Vector είναι σχεδόν η πλειοψηφία των clip arts. Όποτε σας δίνεται η δυνατότητα να τις χρησιμοποιείτε ανεπιφύλακτα.
Ποιές και τι είναι οι Raster εικόνες?
Οι raster εικόνες είναι είναι αυτές που δημιουργούνται μέσα σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (όπως π.χ. Adobe Photoshop ή Corel Photo-Paint) ή είναι το αποτέλεσμα του scanner ή της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Είναι δομημένες από πολύ μικρά χρωματικά στοιχεία τα επονομαζόμενα pixels (dpi ή ppi). Όταν αυτά τα δομικά στοιχεία είναι πολύ μικρά είναι δυσδιάκριτα και εξαναγκάζουν το μάτι να τα βλέπει σαν μια ενιαία τονική εικόνα. Οι Raster εικόνες αποδίδουν τέλεια μικρές οι μεγάλες τονικές διαβαθμίσεις (degrade) του χρώματος. Επειδή όμως αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό pixel, το μεγάλο τους μειονέκτημα, είναι πως τα pixel αρχίζουν να γίνονται ευδιάκριτα -ορατά- από ένα μέγεθος και πάνω. Εκεί οι raster εικόνες αρχίζουν να μειονεκτούν ποιοτικά. Επίσης το μέγεθός τους καθορίζει και το μέγεθος του αρχείου σε Mb. Έτσι όσο πιό μεγάλη είναι μια raster εικόνα τόσο πιο πολλά θα είναι τα Mb του αρχείου της.