Περί Χάρτου ΙΙ:
Οι διαστάσεις των χαρτιών στις Γραφικές Τέχνες & στις Εκτυπώσεις Όφσετ

Οι διαστάσεις των Χαρτιών κατά ISO 216

Τα στάνταρ μεγέθη των χαρτιών, προσδιορίζονται από τo ISO 216.
Εκεί περιγράφονται με σαφήνεια όλες οι διεθνείς στάνταρ διαστάσεις χαρτιών, όπως π.χ. το Α4, που ισχύουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Το ISO 216 κυκλοφόρησε το 1975 και βασίζεται στο Γερμανικό DIN 476 που υπάρχει από το 1922. Στο ISO 216 περιγράφονται δύο σειρές μεγεθών.
Η Σειρά Α και η Σειρά Β. Στο ISO 269, που κυκλοφόρησε το 1985, ορίζεται και η Σειρά C για φακέλους. Η βασική αρχή έγκειται στο ότι τα μεγέθη που προκύπτουν από το δίπλωμα ή το κόψιμο του χαρτιού στην μέση -πάντα το δίπλωμα ή το κόψιμο γίνεται στην μεγαλύτερη πλευρά- το νέο μέγεθος που προκύπτει να έχει την ίδια αναλογία. Οι διαστάσεις των πλευρών του μεγέθους Α έχουν έναν λόγο ο οποίος είναι:  2  0,707 δηλ. 1:1,414. Έτσι λοιπόν με δεδομένο αυτό το λόγο (1:1,414) και για το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, ορίζεται το σχήμα Α0 με πλευρές: 841Χ1189 χιλ. και κόβοντας πάντα την μεγάλη διάσταση στην μέση, παίρνουμε διαδοχικά τα σχήματα Α1, Α2, Α3, Α4 κ.ο.κ.
Τις διαστάσεις χαρτιών της σειράς Α, Β και C, μπορείτε να τις δείτε στον πίνακα που ακολουθεί.

# Σειρά A Σειρά B Σειρά C
Μέγεθος χιλ. χιλ. χιλ.
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
0+ 914 × 1292 1118 × 1580 - × -
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917
1+ 609 × 914 - × - - × -
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458
3+ 329 × 483 - × - - × -
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Σχηματική παράσταση Διάστασης Χαρτιού ISO A

ISO-A_size

Σχηματική παράσταση Διάστασης Χαρτιού ISO B

Paper ISO B

Σχηματική παράσταση Διάστασης Χαρτιού ISO C

Paper ISO C